Nastavitve Tools v programu TextPad

V programu TextPad lahko v Tools nastavite bližnjice za klic orodij, ki jih potrebujemo za prevajanje in pregledovanje datotek v LaTeXu.

Greste v menu Configure/Preferences in izberete Tools. Vsako orodje najprej dodate s pomočjo gumba Add tako, da poiščete ustrezni program (npr. latex.exe). Nato spodaj pritisnete Apply in v levem stolpcu pod Tools še enkrat izberete ime programa, ki ste ga ravnokar vnesli. Sedaj lahko nastavite še potrebne parametre. V spodnji tabeli so nastavitve za nekatere programe, ki jih uporabljamo. Če ste programe namestili na drugačne imenike, morate ta podatke ustrezno spremeniti.

Orodje Command Parameters Initial folder Ostalo
Latex C:\Programi\texmf\miktex\bin\latex.exe $FileName $FileDir Označeni naj bosta polji:
Save all documents first
Close DOS window on exit
Yap C:\Programi\texmf\miktex\bin\yap.exe $BaseName.dvi $FileDir  
Dvips C:\Programi\texmf\miktex\bin\dvips.exe $BaseName.dvi -o$BaseName.ps $FileDir Označeno naj bo polje:
Close DOS window on exit
GSView C:\Program Files\Ghostgum\gsview\gsview32.exe $BaseName.ps $FileDir  
Makeindex C:\Programi\texmf\miktex\bin\makeindex.exe $BaseName.idx $FileDir Označeno naj bo polje:
Close DOS window on exit
Pdflatex C:\programi\texmf\miktex\bin\pdflatex.exe $File $FileDir Označeni naj bosta polji:
Save all documents first
Close DOS window on exit
PPower4 C:\programi\texmf\miktex\bin\ppower4.bat $BaseName.pdf $BaseName.pdf $FileDir  
Acrobat Reader C:\Program Files\ADOBE\Acrobat 5.0\Reader\AcroRd32.exe $BaseName.pdf $FileDir  

Datum zadnje spremembe: 03.02.02